Ik geef advies bij uw plannen voor scheepsbouw of -verbouw. Ik analyseer de mogelijkheden tot herstel en maak een prognose wat uiteindelijk het resultaat zal worden en ik maak afspraken met de ontwerper over de noodzakelijke aanpassingen. Ik kan het gehele proces begeleiden, maar ook een onderdeel ervan.

Bij het werken aan uw schip kan er voor gekozen worden om een aantal dagen les te nemen in het werken met epoxyverbindingen of het werken met gereedschappen. De begeleiding bij scheepsbouw of -verbouw gaat vanaf de kiel tot en met de mast en alles wat er tussen zit. Ik kan u ook van advies voorzien met betrekking tot uw budget en ik heb ruime kennis van schade opgelopen door brand. Ik kan voor u met uw verzekeraar om de tafel gaan zitten om zo tot een oplossing te komen.